İskenderunluların Gerçek Buluşma Noktasına Hoşgeldiniz!!!

Künefeden başka tatlı yemem,
Arsuz'dan başka yerde yüzmem,
Salça sosu olmayan dönere aşkolsun diyenler...
Doğru Yerdesiniz...

7 Nisan 2009 Salı

İSKENDERUN'U TANIYALIM!!!

İSKENDERUN,İSKENDERUNLU,İSKENDERUNLULAR,İSKENDERUN HABER,İSKENDERUN GÜNDEMİ,İSKENDERUNLU İŞ ADAMLARI,ANKARADAKİ İSKENDERUNLULAR,İSKENDERUNDAN HABERLER,İSKENDERUNLUYUZ,BÜTÜN İSKENDERUNLULAR BURAYA,İSKENDERUN ÖZLEMİ ÇEKENLER,İSKENDERUNDAN GELENLER,İSKENDERUN YEMEKLERİ,İSKENDERUNUN HALKI,İSKENDERUN DÖNERİ,İSKENDERUN KÜNEFESİ,İSKENDERUN MİLLETİ,İSKENDERUNLU GENÇLER,İSKENDERUNLU PROFESÖRLER,İSKENDERUN KÜNEFESİ,İSKENDEUN DEMİR ÇELİK,İSKENDERUN HALKI,İSKENDERUNLULAR BURAYA,İSKENDERUNLUYUM DİYEN HERKES BURAYA,İSKENDERUNDAN KARELER,İSKENDERUN HAKKINDA HERŞEY,İSKENDERUNLU OLMAK,İSKENDERUN ANLATILMAZ YAŞANIR,ARSUZ,HATAY,ANTAKYA,İSKENDERUNDAN
GELENLER,İSKENDERUNDA YAŞAYANLAR,İSKENDERUNSPOR,İSDEMİR,İSKENDERUN DEMİR ÇELİK
Kökenbilim
M.Ö. 1500'lü yıllarda Fenikeliler, Myriandrus kentini bu bölgede kurmuşlardır. Myriandrus adı, Mura-Wanda; "Muralı, Mura'ya" (Yüce Ana'ya) tapan halk demektir. Herodot'un bir yazısında "...güneyden alırsak aynı kıyı çemberi, Fenike'de Myriandrus Körfezi'nden Tripion Burnu'na kadar. Bu deniz kıyısı boyunca otuz insan soyu oturur..." geçmektedir. Bu bölgeyle ilgili Ksenophon, (M.Ö. 401-400) Anabasis'te, "...Kyros oradan Suriye içinde beş fersenk kadar ilerleyip Fenikeliler'in oturduğu kıyı şehri Myriandrus'a vardı. Burası birçok ticaret gemisinin demir atıp beklediği bir ticaret limanıydı..." demektedir. Strabon ise "...Küçük bir kasaba olan İssos'a ve Pinaros Irmağı'na gelinir. Büyük İskender ile Darius arasındaki mücadele burada olmuştur. Ve koy İssos Körfezi olarak adlandırılır. Bu körfezde Rhosos, Nicholopolis, Myriandrus, Nepsuestia ve Pylai gibi Kilikya ile Suriye arasında sınır olduğu söylenen kentler bulunur..." demektedir.[7]
M.Ö. 333 yılında Büyük İskender ile III. Darius ile yapılan savaşın ardından bölge Makedon hakimiyetine girmiştir. Bu tarihten sonra Myriandrus adı değiştirilerek, kente Alexandreia adı verilmiştir[8]. Alexandreia, Hellen diline göre Alexandros (İskender) Yurdu anlamına gelmektedir. Büyük İskender'in Mısır'da kurduğu kente de bu isim verilmiştir. İkisini birbirinden ayırmak için, Kilikya bölgesindeki bu kente Alexandreia Minor (Küçük İskenderiye), Haçlılar döneminde de Alexandretta denilmiştir.[9]
Türkçede kullanılan İskenderun adı Alexandretta'dan gelmektedir.[9]

Coğrafya
Şehir Akdeniz kıyısında, arkasını Nur Dağları (Amanos)'na dayamış bir haldedir. İskenderun Körfezi'nin güneybatıdan gelip kuzeye devam ettiği ovada yerleşmiştir. Amanos Dağlarının eteklerinde, genişliği 5 km²’yi bulan alan üzerinde kurulmuş olan İskenderun'un yüzölçümü 759 km²'dir. 37 derece kuzey enlemi ile 36-37 derece doğu meridyenleri üzerinde yer almaktadır. Kara, deniz ve hava ulaşımına elverişli bir kenttir. Yörenin kuraklığı şehrin bu kıvrımlara paralel olarak serilişi, ayrı bir özellik kazandırır. Batısında Akdeniz, kuzeyinde Dörtyol ilçesi, doğusunda Amanos Dağları ve güneyinde il merkezi Antakya ile çevrilidir [10]. İskenderun Körfezi ise Akdeniz'in Hatay ve Adana illeri arasına sokulmuş olan en doğu noktasıdır. Kara ve deniz ulaşımında hizmetlerin oldukça gelişmiş olduğu bölgede ticaret büyük öneme sahiptir. Adını aldığı İskenderun ilçesinde bulunan liman, Türkiye'nin Akdeniz kıyısında bulunan en büyük ikinci limanıdır [11]. Geçmişte Ortadoğu'da yaşanmış olan bunalımlardan dolayı Beyrut'un eski önemini yitirmesi körfez ve çevresine değer kazandırmıştır. İskenderun Körfezi, Hatay'ın batısını Güvercinkaya'dan başlayarak Yeşilkent'e dek kuşatır. Körfez ilde yaklaşık 152 km'lik bir kıyı oluşturur. Akdeniz'in bu kesimlerinde tuzluluk oranı, binde 38-39, ortalama sıcaklık ise 22,2 °C'dir. Yöredeki doğal plajlar, ülke turizmi açısından son derece önemlidir.[12]

Nüfus
İskenderun, limanı ve sahip olduğu sanayisi ile Türkiye çapında büyük önem taşır. Nüfus yoğunluğu ve endüstrisi açısından Hatay’ın ve özellikle Türkiye’nin büyükşehire bağlı olmayan, en büyük ilçelerinden[5] biridir. Son nüfus sayımlarında toplam nüfus yaklaşık 306.594 [1] olarak tespit edilmiştir. Bu nüfusun 177.294'ü merkeze, 129.300'ü ise bağlı belde ve köylere yerleşmiştir. Yapılan son nüfus sayımına göre şehir merkezinde 87.290 kadın ve 90.004 erkek yaşamaktadır. Nüfus miktarı alınan göçlerle hızla artmaktadır. 1974 yılında Demir ve Çelik Fabrikası'nın üretime geçmesiyle İskenderun, yoğun göç almıştır. Bu göçlerin temel sebebi, sanayi alanındaki iş imkânlarıdır.[13]

iskenderun,iskenderundan haberler,iskenderunlu iş adamları,iskenderunluyuz biz,iskenderundan kareler,iskenderun künefesi,iskenderun yemekleri,iskenderun halkı,iskenderunlular ne yapar,iskenderundan gelenler,iskenderunlu iş adamları,iskenderunlu üniversiteliler,ankaradaki iskenderunlular,iskenderunlu olmak bir ayrıcalıktır,iskenderun künefesi,iskenderun hava durumu,iskenderundan fotolar,iskenderunda yaşayanlar,iskenderundan son dakika haberleri,iskenderun hakkında herşey,iskenderunspor,isdemir,iskenderun hatay,adana,arsuz,iskenderun yerleşim yerleri,iskenderundan haberler,iskenderundan gelişmeler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder