İskenderunluların Gerçek Buluşma Noktasına Hoşgeldiniz!!!

Künefeden başka tatlı yemem,
Arsuz'dan başka yerde yüzmem,
Salça sosu olmayan dönere aşkolsun diyenler...
Doğru Yerdesiniz...

7 Nisan 2009 Salı

İSKENDERUN'U TANIYALIM!!!

İSKENDERUN,İSKENDERUNLU,İSKENDERUNLULAR,İSKENDERUN HABER,İSKENDERUN GÜNDEMİ,İSKENDERUNLU İŞ ADAMLARI,ANKARADAKİ İSKENDERUNLULAR,İSKENDERUNDAN HABERLER,İSKENDERUNLUYUZ,BÜTÜN İSKENDERUNLULAR BURAYA,İSKENDERUN ÖZLEMİ ÇEKENLER,İSKENDERUNDAN GELENLER,İSKENDERUN YEMEKLERİ,İSKENDERUNUN HALKI,İSKENDERUN DÖNERİ,İSKENDERUN KÜNEFESİ,İSKENDERUN MİLLETİ,İSKENDERUNLU GENÇLER,İSKENDERUNLU PROFESÖRLER,İSKENDERUN KÜNEFESİ,İSKENDEUN DEMİR ÇELİK,İSKENDERUN HALKI,İSKENDERUNLULAR BURAYA,İSKENDERUNLUYUM DİYEN HERKES BURAYA,İSKENDERUNDAN KARELER,İSKENDERUN HAKKINDA HERŞEY,İSKENDERUNLU OLMAK,İSKENDERUN ANLATILMAZ YAŞANIR,ARSUZ,HATAY,ANTAKYA,İSKENDERUNDAN
GELENLER,İSKENDERUNDA YAŞAYANLAR,İSKENDERUNSPOR,İSDEMİR,İSKENDERUN DEMİR ÇELİK
Kökenbilim
M.Ö. 1500'lü yıllarda Fenikeliler, Myriandrus kentini bu bölgede kurmuşlardır. Myriandrus adı, Mura-Wanda; "Muralı, Mura'ya" (Yüce Ana'ya) tapan halk demektir. Herodot'un bir yazısında "...güneyden alırsak aynı kıyı çemberi, Fenike'de Myriandrus Körfezi'nden Tripion Burnu'na kadar. Bu deniz kıyısı boyunca otuz insan soyu oturur..." geçmektedir. Bu bölgeyle ilgili Ksenophon, (M.Ö. 401-400) Anabasis'te, "...Kyros oradan Suriye içinde beş fersenk kadar ilerleyip Fenikeliler'in oturduğu kıyı şehri Myriandrus'a vardı. Burası birçok ticaret gemisinin demir atıp beklediği bir ticaret limanıydı..." demektedir. Strabon ise "...Küçük bir kasaba olan İssos'a ve Pinaros Irmağı'na gelinir. Büyük İskender ile Darius arasındaki mücadele burada olmuştur. Ve koy İssos Körfezi olarak adlandırılır. Bu körfezde Rhosos, Nicholopolis, Myriandrus, Nepsuestia ve Pylai gibi Kilikya ile Suriye arasında sınır olduğu söylenen kentler bulunur..." demektedir.[7]
M.Ö. 333 yılında Büyük İskender ile III. Darius ile yapılan savaşın ardından bölge Makedon hakimiyetine girmiştir. Bu tarihten sonra Myriandrus adı değiştirilerek, kente Alexandreia adı verilmiştir[8]. Alexandreia, Hellen diline göre Alexandros (İskender) Yurdu anlamına gelmektedir. Büyük İskender'in Mısır'da kurduğu kente de bu isim verilmiştir. İkisini birbirinden ayırmak için, Kilikya bölgesindeki bu kente Alexandreia Minor (Küçük İskenderiye), Haçlılar döneminde de Alexandretta denilmiştir.[9]
Türkçede kullanılan İskenderun adı Alexandretta'dan gelmektedir.[9]

Coğrafya
Şehir Akdeniz kıyısında, arkasını Nur Dağları (Amanos)'na dayamış bir haldedir. İskenderun Körfezi'nin güneybatıdan gelip kuzeye devam ettiği ovada yerleşmiştir. Amanos Dağlarının eteklerinde, genişliği 5 km²’yi bulan alan üzerinde kurulmuş olan İskenderun'un yüzölçümü 759 km²'dir. 37 derece kuzey enlemi ile 36-37 derece doğu meridyenleri üzerinde yer almaktadır. Kara, deniz ve hava ulaşımına elverişli bir kenttir. Yörenin kuraklığı şehrin bu kıvrımlara paralel olarak serilişi, ayrı bir özellik kazandırır. Batısında Akdeniz, kuzeyinde Dörtyol ilçesi, doğusunda Amanos Dağları ve güneyinde il merkezi Antakya ile çevrilidir [10]. İskenderun Körfezi ise Akdeniz'in Hatay ve Adana illeri arasına sokulmuş olan en doğu noktasıdır. Kara ve deniz ulaşımında hizmetlerin oldukça gelişmiş olduğu bölgede ticaret büyük öneme sahiptir. Adını aldığı İskenderun ilçesinde bulunan liman, Türkiye'nin Akdeniz kıyısında bulunan en büyük ikinci limanıdır [11]. Geçmişte Ortadoğu'da yaşanmış olan bunalımlardan dolayı Beyrut'un eski önemini yitirmesi körfez ve çevresine değer kazandırmıştır. İskenderun Körfezi, Hatay'ın batısını Güvercinkaya'dan başlayarak Yeşilkent'e dek kuşatır. Körfez ilde yaklaşık 152 km'lik bir kıyı oluşturur. Akdeniz'in bu kesimlerinde tuzluluk oranı, binde 38-39, ortalama sıcaklık ise 22,2 °C'dir. Yöredeki doğal plajlar, ülke turizmi açısından son derece önemlidir.[12]

Nüfus
İskenderun, limanı ve sahip olduğu sanayisi ile Türkiye çapında büyük önem taşır. Nüfus yoğunluğu ve endüstrisi açısından Hatay’ın ve özellikle Türkiye’nin büyükşehire bağlı olmayan, en büyük ilçelerinden[5] biridir. Son nüfus sayımlarında toplam nüfus yaklaşık 306.594 [1] olarak tespit edilmiştir. Bu nüfusun 177.294'ü merkeze, 129.300'ü ise bağlı belde ve köylere yerleşmiştir. Yapılan son nüfus sayımına göre şehir merkezinde 87.290 kadın ve 90.004 erkek yaşamaktadır. Nüfus miktarı alınan göçlerle hızla artmaktadır. 1974 yılında Demir ve Çelik Fabrikası'nın üretime geçmesiyle İskenderun, yoğun göç almıştır. Bu göçlerin temel sebebi, sanayi alanındaki iş imkânlarıdır.[13]

iskenderun,iskenderundan haberler,iskenderunlu iş adamları,iskenderunluyuz biz,iskenderundan kareler,iskenderun künefesi,iskenderun yemekleri,iskenderun halkı,iskenderunlular ne yapar,iskenderundan gelenler,iskenderunlu iş adamları,iskenderunlu üniversiteliler,ankaradaki iskenderunlular,iskenderunlu olmak bir ayrıcalıktır,iskenderun künefesi,iskenderun hava durumu,iskenderundan fotolar,iskenderunda yaşayanlar,iskenderundan son dakika haberleri,iskenderun hakkında herşey,iskenderunspor,isdemir,iskenderun hatay,adana,arsuz,iskenderun yerleşim yerleri,iskenderundan haberler,iskenderundan gelişmeler

3 Nisan 2009 Cuma

İskenderunlu Olmak Bir Ayrıcalıktır!!!

iskenderun,iskenderunlu,iskenderunlular,hatay,iskenderun haberleri;iskenderun hakkında,iskenderun hakkında herşey,iskenderun fotoları,iskenderun tanıtımı,iskenderun halkı,iskenderun haberleri,iskenderunlular sayfası,hatay yemekleri,künefe,arsuz,iskenderun gezisi,iskenderun döneri,iskenderunlular buluşuyor,iskenderunluların sayfası,iskenderunlu olmak bir ayrıcalıktır,istiklal makumanadolu lisesi,ibni sina anadolu lisesi,iskenderun lisesi,iskenderun lisesi,demir çelik,iskenderunspor,isdemir,iskenderun haber,iskenderunspor,iskenderun demir çelik


İskenderun (Yunanca: Αλεξανδρέττα, Aleksandretta, Türkçe karşılığı "Küçük İskenderiye"; Arapça: لواء اسكندرون, Lue İskenderun, anlamı "İskenderun Tugayı"), Hatay'ın en büyük ilçesidir.
M.Ö. 333 yılında, Büyük İskender’in İssos yakınlarında kazandığı zaferden sonra Alexandreia adıyla kurulmuştur. Bu kent kurulmadan önceleri ise burada Myriandrus adında bir Fenike şehri bulunmaktaydı. Makedonya Kralı Büyük İskender’in, Pers İmparatoru III. Darius’a karşı İssos Vadisi'nde üstünlük sağlamasıyla temeli atılan bu şehir, sahip olduğu coğrafi önemin etkisiyle tarihinde birçok defa işgale uğramıştır.
Selevkoslar’dan Romalılara, ardından M.Ö. 395 yılında Bizans’a katılmış ve VII. yüzyıl ortalarında Arap İmparatorluğu’ndan 1516 yılında Türk-Memlük İmparatorluğu’na geçmiş, 1517’de Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sırasında da Osmanlı İmparatorluğu’na katılan İskenderun'a, I. Dünya Savaşında İngilizler ve ardından Fransızlar egemen olmuştur. 1938 yılına kadar Fransız himayesinde Hatay'ın bir sancağı olarak kalmıştır. 5 Temmuz 1939'da Türk Ordusu'nun İskenderun'a girmesiyle resmen Türkiye'ye katılmıştır.[3]
İskenderun Türkiye'ye katıldığı zamandan 1974 yılına kadar olan dönemde oldukça küçük bir kasabaydı. 1974 yılında üretime geçen Türkiye'nin üçüncü Demir-Çelik Fabrikası, şehir yaşamına büyük canlılık getirmiştir. Ayrıca, süperfosfat fabrikası, bitkisel yağ, yem, un, konserve, salça, çırçır, dokuma, çeltik, oto ve makine yedek parçaları vb. endüstri dalları vardır. Boru hattı ile Batman'dan gelen petrol, İskenderun Limanı'ndan deniz yoluyla Mersin'e gönderilir. Limanda Demir-Çelik ve Süperfosfat fabrikalarının iskeleleriyle NATO'ya bağlı bir iskele ve demiryolu istasyonu bulunur. Türkiye'nin dördüncü büyük limanı olan İskenderun Limanı'nın yıllık yük kapasitesi 8.7 milyon tondur. Şehir merkezine 33 km. uzaklıktaki Arsuz, deniz kıyısında ünlü bir turizm beldesidir. İlçe çevresinde ayrıca doğal plajlar ve yaylalarla çeşitli mesire yerleri vardır. İlçe merkezi, planlı bir biçimde çağdaş şehircilik anlayışına uygun olarak gelişmektedir. İlçenin ana caddeleri denize dik iner. Deniz kıyısındaki alan, Atatürk heykeli ve çevresiyle kıyıya paralel uzanan Atatürk Bulvarı, eğlence ve spor tesisleriyle yeniden düzenlenerek 1985'te hizmete açılmıştır.[4]
Bugün İskenderun, Türkiye'nin önde gelen en büyük ilçelerinden[5] biri olup, özellikle sanayi, deniz ticareti ve turizm alanında hızla gelişen bir şehirdir.[6]iskenderun,iskenderunlu,iskenderunlular,iskenderunlu olmak,iskenderun haberleri,iskenderun sayfası,iskenderun halkı,iskenderun yemekleri,iskenderunu sevenler,hatay,hatay iskdenderun,iskenderun ilçesi,iskenderun halkı,iskenderun gençliği,iskenderunlu iş adamları,iskenderunlular buluşuyor,iskenderunun gelişimi,iskenderunlular her yerde,iskenderun limanı,iskenderun denizi,iskenderun demir çelik,arsuz,antakya,iskenderun iklimi,iskenderun da künefe,iskenderun un habercisi